Android

Android Öğe Renklendirme Yöntemleri ve Renk Değerleri

Merhaba Arkadaşlar,

android-colorUzun zamandır bloğuma android ile ilgili yazı yazamıyordum. İş yoğunluğu, koşuşturmaca derken sürekli ertelemek zorunda kalıyorum  maalesef.  Belirli bir plana göre yazılar yayınlamayı düşünsem de, plana bloğum ile ilgili konularda  çok uyduğum söylenemez. Belirli bir süre uzun uygulama anlatımlı yazılar yayınlamak yerine, küçük  kod parçaları yayınlayacağım yakaladığım ufak zaman dilimlerinde.  Detay noktalarda işinize çok yarayacağını düşünüyorum.

Bu kapsamdaki ilk kod parçası android’teki renklerle ilgili olacak. Renk kullanım methodları ve kullanımını yazının devamında bulabilirsiniz.

 Renk Kullanımları

 • Varsayılan olarak
 • Renk değerini direk kullanarak
 • XML dosyasında tanımlayarak

 

/res/layout/main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:id="@+id/background">
 
<!-- "white- Beyaz" Android base renklerinde tanımlı -->
<Button
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:text="BEYAZ"
  android:textColor="@android:color/white"
  android:id="@+id/beyazbutton"/>
 
<!-- Kırmızıyı direk olarak renk değeri vererek kullanıyoruz. -->
<Button
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:text="KIRMIZI"
  android:textColor="#ff0000"
  android:id="@+id/kirmizibutton"/>
 
<!-- "green-Yeşil" mycolor.xml'de tanımlı-->
<Button
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:text="YESIL"
  android:textColor="@color/green"
  android:id="@+id/yesilbutton"/>
 
<!-- "blue-Mavi" mycolor.xml'de tanımlı -->
<Button
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:text="MAVI"
  android:textColor="@color/blue"
  android:id="@+id/mavibutton"/>
</LinearLayout>

—-
/res/values/mycolor.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
 <color name="white">#FFFFFF</color>
 <color name="yellow">#FFFF00</color>
 <color name="fuchsia">#FF00FF</color>
 <color name="red">#FF0000</color>
 <color name="silver">#C0C0C0</color>
 <color name="gray">#808080</color>
 <color name="olive">#808000</color>
 <color name="purple">#800080</color>
 <color name="maroon">#800000</color>
 <color name="aqua">#00FFFF</color>
 <color name="lime">#00FF00</color>
 <color name="teal">#008080</color>
 <color name="green">#008000</color>
 <color name="blue">#0000FF</color>
 <color name="navy">#000080</color>
 <color name="black">#000000</color>
 <color name="White">#FFFFFF</color>
 <color name="Ivory">#FFFFF0</color>
 <color name="LightYellow">#FFFFE0</color>
 <color name="Yellow">#FFFF00</color>
 <color name="Snow">#FFFAFA</color>
 <color name="FloralWhite">#FFFAF0</color>
 <color name="LemonChiffon">#FFFACD</color>
 <color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
 <color name="Seashell">#FFF5EE</color>
 <color name="LavenderBlush">#FFF0F5</color>
 <color name="PapayaWhip">#FFEFD5</color>
 <color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
 <color name="MistyRose">#FFE4E1</color>
 <color name="Bisque">#FFE4C4</color>
 <color name="Moccasin">#FFE4B5</color>
 <color name="NavajoWhite">#FFDEAD</color>
 <color name="PeachPuff">#FFDAB9</color>
 <color name="Gold">#FFD700</color>
 <color name="Pink">#FFC0CB</color>
 <color name="LightPink">#FFB6C1</color>
 <color name="Orange">#FFA500</color>
 <color name="LightSalmon">#FFA07A</color>
 <color name="DarkOrange">#FF8C00</color>
 <color name="Coral">#FF7F50</color>
 <color name="HotPink">#FF69B4</color>
 <color name="Tomato">#FF6347</color>
 <color name="OrangeRed">#FF4500</color>
 <color name="DeepPink">#FF1493</color>
 <color name="Fuchsia">#FF00FF</color>
 <color name="Magenta">#FF00FF</color>
 <color name="Red">#FF0000</color>
 <color name="OldLace">#FDF5E6</color>
 <color name="LightGoldenrodYellow">#FAFAD2</color>
 <color name="Linen">#FAF0E6</color>
 <color name="AntiqueWhite">#FAEBD7</color>
 <color name="Salmon">#FA8072</color>
 <color name="GhostWhite">#F8F8FF</color>
 <color name="MintCream">#F5FFFA</color>
 <color name="WhiteSmoke">#F5F5F5</color>
 <color name="Beige">#F5F5DC</color>
 <color name="Wheat">#F5DEB3</color>
 <color name="SandyBrown">#F4A460</color>
 <color name="Azure">#F0FFFF</color>
 <color name="Honeydew">#F0FFF0</color>
 <color name="AliceBlue">#F0F8FF</color>
 <color name="Khaki">#F0E68C</color>
 <color name="LightCoral">#F08080</color>
 <color name="PaleGoldenrod">#EEE8AA</color>
 <color name="Violet">#EE82EE</color>
 <color name="DarkSalmon">#E9967A</color>
 <color name="Lavender">#E6E6FA</color>
 <color name="LightCyan">#E0FFFF</color>
 <color name="BurlyWood">#DEB887</color>
 <color name="Plum">#DDA0DD</color>
 <color name="Gainsboro">#DCDCDC</color>
 <color name="Crimson">#DC143C</color>
 <color name="PaleVioletRed">#DB7093</color>
 <color name="Goldenrod">#DAA520</color>
 <color name="Orchid">#DA70D6</color>
 <color name="Thistle">#D8BFD8</color>
 <color name="LightGrey">#D3D3D3</color>
 <color name="Tan">#D2B48C</color>
 <color name="Chocolate">#D2691E</color>
 <color name="Peru">#CD853F</color>
 <color name="IndianRed">#CD5C5C</color>
 <color name="MediumVioletRed">#C71585</color>
 <color name="Silver">#C0C0C0</color>
 <color name="DarkKhaki">#BDB76B</color>
 <color name="RosyBrown">#BC8F8F</color>
 <color name="MediumOrchid">#BA55D3</color>
 <color name="DarkGoldenrod">#B8860B</color>
 <color name="FireBrick">#B22222</color>
 <color name="PowderBlue">#B0E0E6</color>
 <color name="LightSteelBlue">#B0C4DE</color>
 <color name="PaleTurquoise">#AFEEEE</color>
 <color name="GreenYellow">#ADFF2F</color>
 <color name="LightBlue">#ADD8E6</color>
 <color name="DarkGray">#A9A9A9</color>
 <color name="Brown">#A52A2A</color>
 <color name="Sienna">#A0522D</color>
 <color name="YellowGreen">#9ACD32</color>
 <color name="DarkOrchid">#9932CC</color>
 <color name="PaleGreen">#98FB98</color>
 <color name="DarkViolet">#9400D3</color>
 <color name="MediumPurple">#9370DB</color>
 <color name="LightGreen">#90EE90</color>
 <color name="DarkSeaGreen">#8FBC8F</color>
 <color name="SaddleBrown">#8B4513</color>
 <color name="DarkMagenta">#8B008B</color>
 <color name="DarkRed">#8B0000</color>
 <color name="BlueViolet">#8A2BE2</color>
 <color name="LightSkyBlue">#87CEFA</color>
 <color name="SkyBlue">#87CEEB</color>
 <color name="Gray">#808080</color>
 <color name="Olive">#808000</color>
 <color name="Purple">#800080</color>
 <color name="Maroon">#800000</color>
 <color name="Aquamarine">#7FFFD4</color>
 <color name="Chartreuse">#7FFF00</color>
 <color name="LawnGreen">#7CFC00</color>
 <color name="MediumSlateBlue">#7B68EE</color>
 <color name="LightSlateGray">#778899</color>
 <color name="SlateGray">#708090</color>
 <color name="OliveDrab">#6B8E23</color>
 <color name="SlateBlue">#6A5ACD</color>
 <color name="DimGray">#696969</color>
 <color name="MediumAquamarine">#66CDAA</color>
 <color name="CornflowerBlue">#6495ED</color>
 <color name="CadetBlue">#5F9EA0</color>
 <color name="DarkOliveGreen">#556B2F</color>
 <color name="Indigo">#4B0082</color>
 <color name="MediumTurquoise">#48D1CC</color>
 <color name="DarkSlateBlue">#483D8B</color>
 <color name="SteelBlue">#4682B4</color>
 <color name="RoyalBlue">#4169E1</color>
 <color name="Turquoise">#40E0D0</color>
 <color name="MediumSeaGreen">#3CB371</color>
 <color name="LimeGreen">#32CD32</color>
 <color name="DarkSlateGray">#2F4F4F</color>
 <color name="SeaGreen">#2E8B57</color>
 <color name="ForestGreen">#228B22</color>
 <color name="LightSeaGreen">#20B2AA</color>
 <color name="DodgerBlue">#1E90FF</color>
 <color name="MidnightBlue">#191970</color>
 <color name="Aqua">#00FFFF</color>
 <color name="Cyan">#00FFFF</color>
 <color name="SpringGreen">#00FF7F</color>
 <color name="Lime">#00FF00</color>
 <color name="MediumSpringGreen">#00FA9A</color>
 <color name="DarkTurquoise">#00CED1</color>
 <color name="DeepSkyBlue">#00BFFF</color>
 <color name="DarkCyan">#008B8B</color>
 <color name="Teal">#008080</color>
 <color name="Green">#008000</color>
 <color name="DarkGreen">#006400</color>
 <color name="Blue">#0000FF</color>
 <color name="MediumBlue">#0000CD</color>
 <color name="DarkBlue">#00008B</color>
 <color name="Navy">#000080</color>
 <color name="Black">#000000</color>
</resources>

Okuduğunuz için teşekkürler 😉

 

Kaynakça:

Android-Er
Stackoverflow